Store selskap i Norge

Store selskap i Norge

De viktigste selskapene i Norge driver virksomheter innenfor sektorer som marine, fiskeri, olje, industri og landbruk. Eksempel på selskaper er Statoil, Yara, Orkla og Aker. Norge har god og stabil økonomi, og levestandarden er god. Ettersom landet har en lang kyststripe og grenser mot det åpne hav, så har inntektskildene kommet derfra og gjort Norge godt. Det er høyt utdanningsnivå i Norge, og demokrati er viktig.

Arbeidsledigheten i Norge ligger på 3,9 %(2019), og Norge har også arbeidsinnvandring. De fleste bedriftene i Norge er privateide, men vi finner også tradisjonelle statseide selskaper. Landet er rikt på naturressurser og eksporterer olje og fiskeprodukter. De viktigste handelspartnerne til Norge er Sverige og Tyskland.

Norske selskap

Statoil er et tradisjonsrikt og viktig selskap for Norge gjennom mange år. Selskapet har bygget opp norsk oljeindustri og driver industri innenfor fornybar energi. Statoil gjør også en viktig jobb internasjonalt og er et av de største konsernene i Norden med 20.000 ansatte. I 2017 hadde selskapet en omsetning på 113 milliarder kroner. Hovedkontoret ligger i Stavanger.

Norske selskap

Aker er et selskap som styres gjennom TRG Holding og Kjell Inge Røkke. Selskapet har interesser i flere industriselskaper, for eksempel Aker Solutions og Aker Seafoods. Dette er selskaper som driver med industri- og ingeniørvirksomhet, oljeboring og marine. De ulike Aker-selskapene opererer også internasjonalt og har 27.000 ansatte. I 2018 hadde selskapet en omsetning på 80 milliarder kroner. Telenor er et telekommunikasjonsselskap og var et statseid selskap som sørget for telekommunikasjon over hele Norge. Hovedkontoret ligger i Bærum. I ettertid har Telenor mistet sin enerett på offentlige telenett i Norge og blitt delprivatisert.

Telenor er et av de største selskapene i Norge og arbeider innenfor fastnett, kringkastingstjenester og mobiltelefoni. Selskapet er børsnotert i Oslo. Omsetningen ligger på rundt 98,5 milliarder og Telenor har 30.000 ansatte. I dag eier staten 54 % av aksjene i Telenor. Norgesgruppen er et dagligvarekonsern med en markedsandel på 42 %, og har 1.835 dagligvarebedrifter i Norge(2017). Selskapet omfatter dagligvarekjeder som for eksempel Joker, Kiwi, Meny og Spar. I 2017 var omsetningen på 81 milliarder, og det er 40.000 ansatte. Johansson-familien er den største eieren og eier 70 % av aksjene.  Butikkene i Norge er fordelt mellom lokale kjøpmenn og Norgesgruppen. Norgesgruppen eier også ASKO, som er det største grossistselskapet i Norge. ASKO har som oppgave å levere varer til alle dagligvarebutikker i Norge, bortsett fra enkelte produkter. I tillegg har selskapet produksjonsvirksomhet gjennom flere selskaper som for eksempel Bakehuset, Joh Kaffe og Matbørsen.

Norsk Hydro driver med industrivirksomhet innenfor energi og aluminium. Dette er det nest største selskapet i Norge, og det har også virksomhet internasjonalt. Staten eier 34,26 % av aksjene. I 2018 hadde selskapet en omsetning på 159 milliarder. Det er 36.000 ansatte i selskapet.  Hydros kunstgjødselproduksjon startet på Notodden i 1905, og på Rjukan i 1912. Etter dette startet man med en kraftutbygging i Telemark; på Notodden og Rjukan. I dette selskapet har man også drevet med ammoniakk, olje og gass, og Herøya i Porsgrunn har også vert et sentralt sted for Hydro sin virksomhet.