Norske IT grundere 2

Det som går under betegnelsen av en gründer er en person som skaper eller lager en ny virksomhet. Man har gjerne noen nye ideer som man vil sette ut i livet eller man har en ide om og forbedring av eksisterende virksomheter og systemer.

Gründere i Norge har vi fått mange av opp igjennom årene, i de fleste felt også mange innen IT.

Geir Ivarsøy

Geir Ivarsøy er en av dem, han var en av grunderne av Opera Software som er blitt en veldig populær nettleser. Det var sammen med Jon Stephenson Von Tetzchner han utviklet nettleseren som gjorde begge til velholdne menn.

Prosjektet startet opp da under Televerkets forskningsinstitutt da gikk det under navnet MultiTorg Opera. Prosjektet ble etter en tid fristilt av Telenor og Ivarsøy og Terzchner videreutviklet nettleseren og den ble snart en av de mest brukte i landen på den tiden.

Selskapet gjorde som sagt det veldig godt og ble i starten av 2000 tallet registrert på børsen i Oslo. Etter noen år trakk imidlertidig Tetzchner seg som daglig leder og solgte mye av sine aksjer i tiden som fulgte.

Ivarsøy døde desverre noen få år før det skjedde.

Selskapet har gått veldig bra lenge og har kjøpt opp flere andre bedrifter som Fastmail. FM, Hanster, Skyfire og Admarvel Inc. Det ble så etter at Tetzchner og Ivarsøy forlot firmaet gjort en del store endringer i teknologi satsingen som kanskje ikke var så smart, vi får nå se hvordan utviklingen går videre for dem.

Kristoffer Røil

Kristoffer Røil Er en grunder innen IKT, informasjons og kommunikasjonsteknologi.

Knapt 20 år gammel startet han sitt første selskap som da fikk navnet Telipol. Det var en leverandør av bredbånd, bredbånds telefoni og mobiltelefoni til det Norske markedet.

Han er i dag innvolvert i flere selskaper foruten Telipol som ,Tjuvholmen Ventures III som driver med bil handel her er han daglig leder og styreformann. Norgesgass AS som driver med brensel, drivstoff og gass også her sitter han som daglig leder og styreformann.

Neste Norway AS som er en hovedkontortjeneste hvor han også er daglig leder og styreformann. Norsk Gasstransport AS som er godstransport på vei, her har han også de samme vervene styreleder og daglig leder. Space Touch AS som driver med eiendom her har han igjen de samme stillingene.

Her har vi en grunder som har mange saker gående sammtidig, så han har nok ingen problemer med og få dagene til og gå.

Svein Erik Johnsen

Svein Erik Johnsen er en forretningsmann og grunder, han var en av grunderne av mobilselskapet Chess som ble veldig populært. Det var sammen med Idar Vollvik at de startet opp firmaet i starten på 2000 tallet som gjorde det veldig bra økonomisk. Chess ble så solgt til TeliaSonera etter bare tre år på markedet og Johnsens selskap King Holding fikk en formidabel gevinst på over 150 millioner kroner på den korte tiden, en virkelig god satsing ble det ja.

Han har fortsatt sin karriere både som investor og som deleier av flere teknologi selskaper.  Han sitter som styreleder i over ti forskjellige firmaer og som daglig leder i tre selskaper.