Motivasjon for å nå sine mål

Dette tema som jeg nå skal forsøke å sette ord på, er kanskje noe av det mest utfordrende i livene våre. For slik jeg ser det, så handler jo egentlig nesten hele livet – om å sette seg mål og aller helst også nå målene vi setter oss. Jeg skal etter beste evne forsøke å skrive dette kortfattet, men jeg kjenner at det kan bli en utfordring. Ja la meg si det slik, at målet mitt med artikkelen er å skrive kortfattet. Men om jeg når målet jeg har satt meg, ja det gjenstår å se. Min påstand er at måloppnåelse henger sammen med graden av lyst betoning, men dette er ikke alle enig med meg i – men slik er det i alle fall med meg og mange andre. Jeg skal komme med noen eksempler, som faktisk er hentet fra mitt eget liv og egne erfaringer.

Eierskap og interesse er viktig for å lykkes

Dette er kanskje ikke noen stor overraskelse, men det å ha eierskap til – og interesse for det man skal jobbe mot er svært viktig. Om man ser på mål som settes på arbeidsplassen, er det mye større mulighet for å lykkes om man har vært med å sette målene selv. Her kommer også delaktighet inn i bildet, eller involvering om du vil.

Lindesnes – Nordkapp på sykkel

Jeg kan bruke et eksempel fra meg selv, som i denne omgang ikke er hentet fra arbeidslivet. Jeg skal bruke en langtur på sykkel som, jeg gjennomførte for en del år tilbake. Strekningen som skulle sykles, var Lindesnes-Nordkapp og distansen var på cirka 2500 kilometer. For mange av mine venner og kolleger, virket målsettingen min om å sykle denne turen helt meningsløs. Familie og slekt hadde en viss forståelse for valget mitt, og støttet meg i avgjørelsen jeg hadde tatt.

Realistiske mål

Denne sykkelturen min kan sees på som en metafor, for det viktige her er det å lære seg å nå sine mål – og ikke det at jeg faktisk syklet Lindesnes-Nordkapp på 16 dager. For meg var dette en stor prestasjon, mens andre kanskje hadde tatt en slik tur på strak arm. Her kommer vi inn på å ha mål som er tilpasset seg selv, og ikke minst at de må være realistiske.

Forberedelse og planlegging

Forberedelse og planlegging

Om det er snakk om i jobbsammenheng eller i privat regi, er det viktig med gode forberedelser og god planlegging. Det å sette i gang et prosjekt uten de nødvendige forberedelser, vil sjeldent eller aldri lykkes. Hva skal gjennomføre? På hvilken måte skal det gjennomføres? Hva er målet?  Hva trenger jeg/vi av utstyr? Det er mange ting som man må tenke på, og det å kvalitet sikre hele veien er viktig.

Delmål

Vi skal igjen tilbake til sykkelturen min, som daglig hadde etapper på cirka 150 kilometer. Jeg hadde ett hovedmål for turen, nemlig det å komme til Nordkapp i løpet av 16 dager. Delmålene var de daglige etappene, som igjen ble delt inn i enda flere delmål. Dette var min måte å sette meg motiverende mål på, for da ble neste mål cirka 5 mil lenger fremme – og ikke hele strekningen for turen eller den aktuelle dagen.