Kreative mennesker – skaper vekst og nyskapning

Det er ikke noen tvil om at enkelte mennesker, er mer kreative enn andre. Men mange av oss har gode idéer og tanker om fremtiden, og kjenner på at det bor en liten gründer i oss. Men det er langt fra tankegods, til det å faktisk gjøre noe med det. Jeg har stor respekt for dem som tar skrittet fullt ut, og faktisk tør å satse tid og penger på noe man gløder for. Det er mange eksempler på bedrifter som er etablert, som kanskje en del ikke helt hadde troen på. Men mange av disse bedriftene, klarer å overleve takket være engasjement, hardt arbeid, innovativ tenkning og ikke minst modighet. La oss se litt hva noen politikere tenker om dette, og det med å legge til rette for etablering av nye virksomheter. Det er jo politisk velvilje og tilrettelegging, som er mye av suksessfaktoren her.

Verdiskapende næringsliv

Det at vi skal ha en god livskvalitet og ikke minst velferdsordninger, betinger at vi også har noen som skaper verdier i samfunnet. Det er et mål at man ikke bare skal skape verdier, gjennom et godt fungerende næringsliv – men det skal også være et mangfoldig næringsliv, og det er nok her gründere og de små bedriftene befinner seg.Det som typisk kjennetegner mennesker som ønsker å starte opp bedrift, er at de er motiverte, viljesterke og ikke minst evnen til å skape noe nytt.Nye arbeidsplasser er viktig, og dette skal skje i et miljøvernmessig godt miljø. Når det gjelder sentralisering kontra desentralisering, er ikke de forskjellige partiene helt enige.

Fremtidens arbeidsplasser

De fleste politikere er enige i en sak; nemlig det at fremtidens arbeidsplasser vil være i bedrifter – som enda ikke er skapt. Dette i seg selv er jo en spennende tanke, og bør motivere mange til å tenke litt om hva fremtiden vil bringe.Forhold som bosetning, lokal samfunnsutvikling, arbeidsmarked og identitet, er viktige faktorer når man ser etablering av bedrifter i en større kontekst.

Stimulere til nyskapning

Stimulere til nyskapning

Vi vet alle at politikere er flinke med ord, og at festtaler kanskje aldri blir omsatt til praktiske og reelle handlinger. Men vi skal ikke undervurdere, hvilke mål og visjoner som de fleste partier faktisk arbeider etter på dette aktuelle området.Det å stimulere til næringsutvikling som inneholder mangfold og nyskapning, kan blant annet gjøres ved å gi entreprenørskap bedre rammebetingelser. Konkret betyr dette blant annet at man øker midlene, som kan hjelpe de som ønsker å prøve seg til å komme i gang.

De små og enkle

La oss være litt mer konkrete, og la oss se litt på de aller minste og mest enkle bedriftene. For det trenger ikke være slik, at man trenger å investere enorme summer for å komme i gang. Det finnes en rekke eksempler på de som starter «på bar bakke» som det heter. Det å ta ting steg for steg er nok viktig, bygge sten for sten er vel det samme. Om man kan unngå å ta opp for mye gjeld, ja da er muligheten langt større for å lykkes. Hva med sykkelbudet Øivind fra Lillestrøm, som startet bedriften «Budisten» Mer om han senere, og det er en flott historie kan jeg lover dere.