Grundere innen industrien

Det er mange grundere rundt omkring i Norges land. De er representert i stort sett alle kategorier. Det er nesten alltid en eller annen som har en eller flere ideer som de vil prøve ut, og på den måten blir de en gründer. Noen ganger lykkes de, mens andre ganger lykkes de ikke. Noen sliter kanskje litt med det å sette i gang på en forretningsmessig god måte. Og på den måten forhåpentligvis kunne skaffe seg sin egen arbeidsplass, sin egen bedrift og sikre sin egen fremtid.

Olav Bakken

Det er mange gründere innen industrien og Olav Bakken er en av dem, han kommer i fra Skatval i Nord Trønderlag og har skapt mange arbeidsplasser i området der.

Det er som verktøymekaniker og maskiningeniør han har sin utdannelse i og var lenge ansatt hos Nordplasta i Stjørdal. Her ble han etterhvert styremedlem og tok da mere del i forrentings virksomheten.

I slutten av 60 tallet opprettet han sitt eget lille firma Microplast, her produserte han mindre plast komponenter ved og bruke sprøytestøping. Dette ble gjort i han egen kjeller til og begynne med.

Etter bare tre år utvidet han og flyttet da ut av kjelleren og inn i større lokaler, med stadig økning av ordremassen måtte han igjen gjøre utvidelse av lokalene ikke bare en gang til men to ganger ble det. Firmaet var da blitt en stor suksess for Bakken.

Hans to barn overtok så selskapet som da hadde på det meste 60 ansatte, men ble senere solgt til en Svensk bedrift med ett bra overskudd til Bakken.

Men Bakke hadde flere ting på gang, han var med og reddet HAG, en stol fabrikk som lå på Røros og det samme med et elektro firma i Stjørdal.

Han hadde også en finger med i flere andre bedrifter i området, Micro Control en bedrift som drev med radiofjernstyring innen industrien og bilforretningen Trio Bilsenter.

En allsidig mann med mange talenter.

Alf Bjørseth

Alf Bjørseth i fra Gamlebyen i Oslo er også en industri grunder, han har en doktorgrad innen kjemi som da selfølgelig har gjort sitt til at han har lykkes.

Etter endt utdannelse dro han i en periode over til Usa og jobbet hos Battelle Labs og Sintef før han igjen reiste tilbake til Norge hvor han så startet og jobbe ved Norsk Hydross Forskningsenter og derefter som teknologi direktør for Elkem.

Han startet opp sitt første firma på 80 tallet, det fikk da navnet Scatec som stod for Scandinavian Advanced Technology og som fokuserte på den industrielle forretnings prosjekter.

Det ble flere firmaer som han startet opp, Scanwafer som senere byttet navn til REC, N Tec, Thor Energy som utvikleet kjernebrensel for bruk i kjernereaktorer, NorWind, Norsk Tinanium som utviklet ny teknologi for å lage avanserte komponenter i titan og Norsun som produserer Monokrystallinske silsiumbaserte solceller.

Noen av disse firmaene har han startet opp i sammarbeid med andre store bedrifter i de samme kategorier, som Nork Hydro, Thor Energy, Statskraft og Statoil. Man kan nok trygt si at han har virkelig gjort det stort på sine felt og er i dag en hva man kaller en egenopptjent millionær.

Han er i dag også innvolvert i flere bedrifter som Borealis Solar som driver med forskning og utvikling av sol energi, Stall Sp AS, Eqmach Holding AS, Aleva Sunergy AS og Metazoan Life Science AS.