Mediagrundere

Grundere har vi heldighvis mange av i landet, det er viktig og skape arbeidsplasser og få frem nye ideer og teknologi på alle felt.

Les mer »

Norske grundere 2

Grundere er viktig for landet, det skaper arbeidsplasser og inntekter til kommune og statskassa. Ideene bland våre grundere er mange og forskjellige, noen vil klare seg bra, andre igjen sliter nok en god del da særlig i oppstarts fasen.

Les mer »