Elevbedrifter i skolen – Organisering

Jeg synes dette med elevbedrifter i skolen, er noe som er veldig riktig og viktig at skoleverket har tatt tak i. Det er mange eksempler på hvor lærerikt dette er for ungdommene, og ikke minst spennende å se hvor fantasifulle dem er.

Les mer »

Gründere konkurrerer

Det er en rekke tiltak for å motivere gründere til og satse på sine ideer og produkter. En av disse er konkurransene om og bli årets kvinnelige teknologigründer.

Les mer »

Norges mest vellykkende gründere 2

Listen over de mest vellykkede gründere fortsetter vi med her. Noen kan nok være uenig i rekkefølgen og navnene som er på denne listen, men det er mange slike lister og like mange meninger om hvem som er de flinkeste grunderne.

Les mer »

Noen flere idustrigründere

Den gruppen av gründere som antageligvis har skapt flest arbeidsplasser er nok industri gründerne her i landet.  Og de har vi mange av. Med sine ideer og løsninger har mange lykkes bra i sitt felt. Det finnes selvfølgelig de som ikke har lykkes også, men vi velger å holde oss til noen av de som…

Les mer »

Grundere innen industrien

Det er mange grundere rundt omkring i Norges land. De er representert i stort sett alle kategorier. Det er nesten alltid en eller annen som har en eller flere ideer som de vil prøve ut, og på den måten blir de en gründer. Noen ganger lykkes de, mens andre ganger lykkes de ikke. Noen sliter…

Les mer »

Gode råd for å bygge opp et merkenavn

Internett er både en velsignelse og en forbannelse. På pluss siden så har vi det faktum at det er enklere å nå ut til publikum og potensielle kunder. Ulempen er at det er svært mange bedrifter som slåss om oppmerksomheten på akkurat samme måte. Løsningen er derfor å bygge opp et merkenavn som gjør det…

Les mer »

Norske IT grundere 2

Det som går under betegnelsen av en gründer er en person som skaper eller lager en ny virksomhet. Man har gjerne noen nye ideer som man vil sette ut i livet eller man har en ide om og forbedring av eksisterende virksomheter og systemer.

Les mer »

Norske IT grundere

Vi har mange typer gründere her i landet. Og allsidighet er jo veldig bra for utviklingen i de forskjellige områdene. Man skaper arbeidsplasser og samfunnet får god nytte av disse skatter og avgifter som da følger med arbeidsplassene.

Les mer »