NORSKE GRUNDERENorske grundere 2Mediagrundere

NORSKE GRUNDERE

Det å etablere småfirmaer eller et lite enkelmanns foretak er det veldig mange som har gjort.

Norske grundere 2

Grundere er viktig for landet, det skaper arbeidsplasser og inntekter til kommune og statskassa.

Mediagrundere

Grundere har vi heldighvis mange av i landet, det er viktig og skape arbeidsplasser og få frem nye ideer og teknologi på alle felt.

Merkevaren Apple

Merkevaren Apple

Teknologi er det store feltet hvor gründere virkelig har fått hevde seg. I 2019 ble Apple igjen erklært til den mest verdifulle merkevaren i verden. Teknologigiganten har tidligere vært overgått av IT-selskaper som Amazon og Google, men disse er nå på henholdsvis andre og tredje plass. Hva er det som gjør Apple så spesiell? Svaret…

Les mer »

Store selskap i Norge

Store selskap i Norge

De viktigste selskapene i Norge driver virksomheter innenfor sektorer som marine, fiskeri, olje, industri og landbruk. Eksempel på selskaper er Statoil, Yara, Orkla og Aker. Norge har god og stabil økonomi, og levestandarden er god. Ettersom landet har en lang kyststripe og grenser mot det åpne hav, så har inntektskildene kommet derfra og gjort Norge…

Les mer »

Motivasjon for å nå sine mål

Dette tema som jeg nå skal forsøke å sette ord på, er kanskje noe av det mest utfordrende i livene våre. For slik jeg ser det, så handler jo egentlig nesten hele livet – om å sette seg mål og aller helst også nå målene vi setter oss. Jeg skal etter beste evne forsøke å…

Les mer »

Må ha troen på seg selv

Det med å ha troen på seg selv, er så klart noe som er viktig i alle deler og faser av livet. Men for noen er det mer viktig enn andre, og i perioder av livet og ikke minst arbeidslivet. Jeg tenker først og fremst på skole, arbeid og sport, når dette med selvtillit kommer…

Les mer »

Felles egenskaper for de som lykkes I

Det er blitt skrevet og sagt veldig mye om dette tema, og det finnes helt klart ikke noen fasit på hva som skal til for å lykkes som gründer. Men det man i alle fall kan gjøre, er å lytte til folk som har erfaring på området. Dette gjelder jo det meste her i livet,…

Les mer »

Kreative mennesker – skaper vekst og nyskapning

Det er ikke noen tvil om at enkelte mennesker, er mer kreative enn andre. Men mange av oss har gode idéer og tanker om fremtiden, og kjenner på at det bor en liten gründer i oss. Men det er langt fra tankegods, til det å faktisk gjøre noe med det. Jeg har stor respekt for…

Les mer »

Vårt lokalsamfunn

Det å jobbe med barn og ungdom, er i seg selv spennende. Jeg har en del erfaring med det selv, fra skole og kursvirksomhet. Det er avgjørende viktig, at de så tidlig som mulig får kunnskap om hvordan samfunnet vårt fungerer. Jeg for min del, jobbet en del rundt dette med fremmedfrykt og rasisme. Vi…

Les mer »

Ungt Entreprenørskap – Bedrifter i skolen

Jeg har tidligere skrevet litt om Elevbedrifter, dette er prosjekter i regi av den landsomfattende ideelle organisasjonen Ungt Entreprenørskap. Det finnes tre type bedrifter som Ungt Entreprenørskap står bak, Elevbedrift er i grunnskolen for ungdomstrinnet. Når man kommer over på videregående opplæring, heter det Ungdomsbedrift. Mens man for studenter, naturlig nok har valgt å gi…

Les mer »

Elevbedrift – I praksis

Det å jobbe med prosjekter, er en form for skolearbeid og læring som er mer og mer brukt. Skoleverket har i en del år hatt mer og mer fokus på at elevene skal tilegne seg kunnskap gjennom praksis.

Les mer »