NORSKE GRUNDERENorske grundere 2Mediagrundere

NORSKE GRUNDERE

Det å etablere småfirmaer eller et lite enkelmanns foretak er det veldig mange som har gjort.

Norske grundere 2

Grundere er viktig for landet, det skaper arbeidsplasser og inntekter til kommune og statskassa.

Mediagrundere

Grundere har vi heldighvis mange av i landet, det er viktig og skape arbeidsplasser og få frem nye ideer og teknologi på alle felt.

Elevbedrift – I praksis

Det å jobbe med prosjekter, er en form for skolearbeid og læring som er mer og mer brukt. Skoleverket har i en del år hatt mer og mer fokus på at elevene skal tilegne seg kunnskap gjennom praksis.

Les mer »

Elevbedrifter i skolen – Organisering

Jeg synes dette med elevbedrifter i skolen, er noe som er veldig riktig og viktig at skoleverket har tatt tak i. Det er mange eksempler på hvor lærerikt dette er for ungdommene, og ikke minst spennende å se hvor fantasifulle dem er.

Les mer »

Gründere konkurrerer

Det er en rekke tiltak for å motivere gründere til og satse på sine ideer og produkter. En av disse er konkurransene om og bli årets kvinnelige teknologigründer.

Les mer »

Norges mest vellykkende gründere 2

Listen over de mest vellykkede gründere fortsetter vi med her. Noen kan nok være uenig i rekkefølgen og navnene som er på denne listen, men det er mange slike lister og like mange meninger om hvem som er de flinkeste grunderne.

Les mer »

Noen flere idustrigründere

Den gruppen av gründere som antageligvis har skapt flest arbeidsplasser er nok industri gründerne her i landet.  Og de har vi mange av. Med sine ideer og løsninger har mange lykkes bra i sitt felt. Det finnes selvfølgelig de som ikke har lykkes også, men vi velger å holde oss til noen av de som…

Les mer »

Gründere innen industrien 2

Vi trenger så absolutt ny tenking og nye ideer i vårt samfunn, gründerne er med på og videreutvikle mange næringsområder i landet og det er en viktig del av samfunnet vårt.

Les mer »

Grundere innen industrien

Det er mange grundere rundt omkring i Norges land. De er representert i stort sett alle kategorier. Det er nesten alltid en eller annen som har en eller flere ideer som de vil prøve ut, og på den måten blir de en gründer. Noen ganger lykkes de, mens andre ganger lykkes de ikke. Noen sliter…

Les mer »

Gode råd for å bygge opp et merkenavn

Gode råd for å bygge opp et merkenavn

Internett er både en velsignelse og en forbannelse. På pluss siden så har vi det faktum at det er enklere å nå ut til publikum og potensielle kunder. Ulempen er at det er svært mange bedrifter som slåss om oppmerksomheten på akkurat samme måte. Løsningen er derfor å bygge opp et merkenavn som gjør det…

Les mer »

Norske IT grundere 2

Det som går under betegnelsen av en gründer er en person som skaper eller lager en ny virksomhet. Man har gjerne noen nye ideer som man vil sette ut i livet eller man har en ide om og forbedring av eksisterende virksomheter og systemer.

Les mer »